Öğrenci Koçu neler yapabilir?
 

 • Öğrenmeyi keyifli hale getirir.
 • Öğrenmesini destekleyici farklı teknikler sunar.
 • Zamanı daha iyi nasıl kullanabileceği ile ilgili destek verir.
 • Hedefi olmayan bir öğrenciye kendi içindeki farkındalığı çıkararak hedef oluşturur.
 • Öğrencinin daha iyi uyku, dinlenme, beslenme gibi alışkanlıkları için geri bildirimde bulunur.
 • Öğrencinin kendini tanımasını ve ne yapabileceklerinin farkına varmasını sağlar.
 • Öğrenciye hangi yöntem uygulanırsa daha başarılı olacağını belirleyecek çalışmalar yapar.
 • Öğrencinin harekete geçip ilerlemesine destek sağlar.
 • Öğrencinin zeka türü ve seviyelerini belirleyerek yine kişiye özgü çalışmalar belirler.
 • Kendisi ve etrafı tarafından tembel olarak belirlenmiş bir öğrenciye temsil sistemi kullanarak, farklı metotlarla daha kolay öğrenebileceğini ve hatta öğrenmekten zevk alıp çalışkan bir öğrenci olabileceğini hatırlatır.
 • Öğrenciye bir takım hafıza teknikleri uygulayarak öğrendiği şeylerin uzun süreli hafızasında kalmasını sağlar.
 • Öğrencinin kendi hedef ve sorumluluklarını üstlenerek motivasyonunu zinde tutmayı sağlar.
 • Konsantrasyon problemlerinde, sınav kaygısı, dikkat dağınıklığı, endişe , başarısızlık korkusu gibi girmiş olduğu duygu durumlarının azalması ve ortadan kalkması için bir takım egzersizler vererek performansı arttırır.
 • Öğrencinin ders çalışamamaktaki engellerin ne olduğunu ortaya çıkararak nasıl bir yol izlerse daha verimli olacağına dair destek sağlar.
 • Öğrencinin şimdiye ve hedefe odaklanmasını sağlayarak daha etkin ve verimli ders çalışma becerisini geliştirir.
 • Öğrenciye sınav için koçluk yapılıyor ise sınav sırasında test çözümleri için belirli bilgiler sunar.
 • Öğrenci hedef ve amacından saparsa öğrenciyi toparlamak için desteğini sunar.
 • Öğrencinin hangi konularda eksiği olduğunu belirleyen teknikler sunar.
 • Öğrencinin bir makine olmadığını ve hedefe giden yolda eğlenebileceği ve kendisine de zaman ayırabileceği gerçeğini hatırlatır.
 • Öğrencinin güçlü ve zayıf noktalaronı bulmasında yardımcı olur.
 • Hızlı okuma, zihin haritası gibi tekniklerle hem öğrenme sürecini hem de başarı oranını ciddi bir yüzde ile yükseltir.
   

Öğrenci Koçluğu sürecini (başlangıçtan bitişe koçluk seansı) nasıl yapılır.

Öğrenci koçluğun da; hedef belli olsun veya olmasın belirli bir süreç olduğundan dolayı öğrencinin veya ailenin koçluk alma isteğiyle koça gelmesi süreci başlatır. (Öğrenci koçluğunda eğer görüşme aile tarafından yapıldı ise Bu çalışmayı çocuğunun isteyip istemediği sorusu sorulur). Kişiyi tanıyıp, öğrencinin kaça gittiği, destek mi? sınava hazırlık mı? niçin öğrenci koçluğu almak istediği gibi soruları yöneltir. Bu arada kendinden bahsedip ve koçluk hakkında genel bilgi verdikten sonra haftada bir gün bir saat karşılıklı görüşme yapılmaya başlanır.(Sınav süreci için isteniyorsa öğrenci koçluğu bir sene, destek için isteniyorsa minimum 8-12 haftadır.) Başlamış olan bu süreçte kişinin şimdiki durumundan istenilen duruma geçmesi sürecinde ekoloji kavramı içinde hareket etmek esastır.

Ve ilk seansta koç yargılamadan gizlilik saygı ve güven çerçevesi içerisinde öğrenciyi dinler. Hedefe giden yolda nelere ihtiyaç duyulduğu, kişiye özel nasıl bir yöntem uygulanacağı, becerilerini, öğrencinin ve ailenin, öğrenciyi tanıması ve öğrenmenin daha nasıl kalıcı olabileceğinin ortaya çıkması için kişiye özel zeka ve temsil sistemleri testleri yapılır. Buradan çıkan sonuçlar aileye ve öğrenciye raporlanarak iletilir. Çıkan sonuçlara göre öğrencinin özellikleri, daha başarılı olabileceği alanlara göre hedefi belirlenir. Mevcut olan bir hedef var ise en doğru şekilde yine kişinin kendi yapısını değerlendirerek kişinin potansiyelini ortaya çıkarıp hedefe doğru yol alınır.

Hedef belirlendikten sonra adım adım hedefe giden yolculuk başlar.Harekete geçmesi için yapılması gerekenler; öğrencinin mevcut durumu, potansiyeli doğrultusunda koçun kendine özgü teknikleri, hisleri ve klasik yöntemlerle planlanır ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, öğrencinin kendi adına, yaşamına ve gelişimine dışarıdan farklı bir gözle bakabilme sürecini de başlatmış olur.

Ve bu yolculukta ara ara hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılmadığına dair sonuçları değerlendirme içerisine girilir. Bu değerlendirme de her şey yolunda ve gözle görülür bir değişim gerçekleşmiş olabilir. İstenilen hedefe ulaşılmış olabilir. Fakat kişi tökezlemiş, başaramamış, yolu kapanmış ve önüne engeller çıkmış olabilir. ÖNEMLİ DEĞİL!!! Burada yapılması gereken esnek olmak ve Başarısızlığı kutlamak.. Ve başarısızlığın nedenlerini araştırıp nerede hata yaptığını, onu engelleyen şeylerin ne olduğunu ve nerede farklı bir şey yaparsa başarıya yada hedefe ulaşabileceğinin yine karşılıklı iletişim içerisinde kararları alındıktan sonra tekrar bir yol haritası çizerek tekrar yola çıkılır. Öğrenciyi pes etmemesi için gerekli motivasyonlarla koç destekler... Ve bu döngü hedefe ulaşana kadar devam eder.

Ekoloji kavramı ile birlikte yürütülen dört aşamalı koçluk modeli sürecin kendisidir.

Koçluk hizmeti almayı bitiren kişinin davranışlarını kısıtlayan yada hedefini gerçekleştirmeyi önleyen ,sınırlayıcı düşünce yapısının ve davranışlarının artık farkında olduğu ve yeni davranış modelinin kişiyi olumlu yönde destekleyecek yapıda hayatına aldığı düşünülmektedir.


 


 

Öğrenci Koçluğu | Öğrenci Koçu | Özlem Keskin
 

Daha fazla bilgi için;
 

İletişim

0 532 783 19 63 ~ 0 539 862 48 70

Access Bars
Öğrenci Koçluğu
Yaşam Koçluğu